work           services           about

Mark

12a edició Premis
Literaris 7lletres
(obsequi)

editorial
Maquetació de l’assaig de Maria Aurèlia Capmany sobre Manuel de Pedrolo, extret del llibre Cita de narradors. Editorial Selecta, primera edició 1958.

Maquetación Ensayo de Maria Aurèlia Capmany sobre Manuel de Pedrolo, extraído del libro Cita de narradors. Editorial Selecta, primera edición 1958.