work           services           about

Mark

Oh My Design!

editorial / identity
Oh My Design! És una publicació periòdica dirigida a dissenyadors gràfics, que utilitza un to sarcàstic i irònic.
NAMING: Juga amb l’expressió “ Oh My God” (OMG).
IDENTITAT: l’imagotip utilitza el símbol de la mà que trobem en la semiologia de la senyalètica, tot una icona del disseny gràfic. Per a reflectir la intenció de captar al lector i fidelitzar-lo a la publicació, s’ha utilitzat la simbologia gràfica religiosa. Aquesta es troba en la resplendor i la gesticulació de la mà en posició de benedicció.

Oh My Design! Es una publicación periódica dirigida a diseñadores gráficos que utiliza un tono sarcástico e irónica. NAMING: Juega con la expresión “Oh My God (OMG)”. IDENTIDAD: El imagotipo utiliza el símbolo de la mano que encontramos en la semiología de la señalética, todo un icono del diseño gráfico. Para reflejar la intención de captar al lector y fidelizarlo a la publicación, se ha utilizado la simbología gráfica religiosa. Esta se encuentra en el resplandor y la gesticulación de la mano en posición de bendición.