work           services           about

Mark

Fet i Net! Badalona

campaign / illustration
Campanya de civisme per l’Ajuntament de Badalona. Es compon per un total de quatre visuals amb missatges per a una millor convivència i un missatge general de campanya.
Aquests visuals es van aplicar en opis, banderoles, bus, cartells, pantalles LED, vinils en furgonetes i camions de neteja, xarxes socials...

Campaña de civismo para el Ayuntamiento de Badalona. Se compone por un total de cuatro visuales con mensajes para una mejor convivencia y un mensaje general de campaña.
Estos visuales se aplicaron en opis, banderolas, buses, carteles, pantallas LED, vinilados en furgonetas y camiones de limpieza, redes sociales...


Agència: Larsson-Duprez