work           services           about

Mark

Certamen Cerveceros España

motion graphics
Certament de Cerveveros de España busca sensibilitzar
als joves i als adults sobre la importància de beure cervesa amb moderació i de forma responsable.
El missatge que s’ha volgut transmetre amb aquesta proposta és que hi ha molts llocs on prendre una cervesa, però només una manera de beure-la.

Certament Cerveceros de España busca sensibilizar a los jóvenes y adultos acerca de la importancia beber cerveza con moderación y de forma responsable.
El mensaje que se ha querido transmitir con esta propuesta es que “hay muchos lugares donde tomar una cerveza, pero solo un modo de beberla.”