work           services           about

Mark

Carnaval de Secà

communication

Comunicació per la 4a edició del “Carnaval de Secà” un carnaval d’estiu organitzat per una entitat de joves de la localitat de Cervera. Cada any es proposa una temàtica que es reflexarà en tots els aspectes de la festa. El mar va ser la temàtica guanyadora d’aquesta edició.

Comunicación para la 4a edición del “Carnaval de Secà” un carnaval de verano organizado por una entidad de jóvenes de la localidad de Cervera. Cada año se propone una temática que sé refleja en todos los aspectos de la fiesta. El mar fue la temática ganadora en esta edición.