work           services           about

Mark

Beca Gràffica

motion graphics

Vídeo per optar a la “Beca Gràffica” organitzada per Elisava i Gràffica. Aquesta beca ofereix la possibilitat de cursar un màster a Elisava dins l’àrea del Disseny Gràfic. En aquest vídeo es plasma el motiu pel que m’agradaria cursar un màster.

Vídeo para optar a la “Beca Gràffica” organizada por Elisava y Gràffica que te ofrece la posibilidad de cursar un máster de Elisava del área de Diseño Gráfico. En este vídeo plasma el motivo por el que te gustaría cursar un máster.